Tuesday, Sep 27th

Last update01:19:00 PM GMT

  •  
You are here:: Home

ХӨДӨӨ АЖ АЖ АХУЙН ИХ СУРГУУЛЬ, ХАРЪЯА ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХҮРЭЭЛЭН ДЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙГАА ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ТӨСЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Төслийн нэр

Хэрэгжүүлэгч байгууллага

Төслийн удирдагч

Хугацаа

Гүйцэтгэгчид

Чиглэл

1

“Малын бүдүүн ноосны хялгаслаг ширхэгт болон дамжлагийн х...

ХӨДӨӨ АЖ АЖ АХУЙН ИХ СУРГУУЛЬ, ХАРЪЯА ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХҮРЭЭЛЭН ДЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙГАА ЦӨМ ТЕХНОЛОГИ ТӨСЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Төслийн нэр

Хэрэгжүүлэгч байгууллага

Төслийн удирдагч

Хугацаа

Гүйцэтгэг -чид

Чиглэл

1

Малыг халдваргүй өвчнөөс эрүүлжүүлж, ашиг шимийг нэмэгдүүл...

"Гибберсиб" бэлдмэл

Тодорхойлолт :
Ургамлын өсөлт идэвхжүүлэх үйлчилгээтэй биологийн бэлдмэл

Гибберсиб нь үрийн жигд соёололт ба ургах эрчмийг тэтгэдэг гидролитик ферментүүдийг идэвхжүүлдэг.

Үйлчлэх бодис: Fusarium moniliforme нянгийн өсгөвөрт үндэслэж гарган авсан. А 3 , А 7 , и...

Cost benefit analysis for disaster protection management (a case of Dzud)

Хураангуй: Энэхүү судалгааны зорилго нь Монгол улсын гамшгийн байдлыг судалж, эдийн засгийн хохирол, гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд зарцуулж буй зардал, түүнээс бий болж байгаа нийгмийн цэвэр өгөөжийг тооцох явдал юм. Судалгааны таамаглал бол Монго...